Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Mikrobiologiczne skażenie systemów wodnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Microbial contamination of water systems

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Technologia Wody

Rocznik: 2018 | Numer: nr 2 (58)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • mikroorganizmy
  • bezpieczeństwo wody
  • ujęcia wody
  • skażenie
Strony (od-do)

25 - 29

Zaprezentowany na

XVI Konferencja Woda-Człowiek-Środowisko, 15-16.03.2018, Licheń, Polska

Punktacja MNiSW / czasopismo

5 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]