Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Sygnały z ciągłą modulacją fazy w systemach z wieloma użytkownikami, z detekcją iteracyjną

Autorzy

[ 1 ] Katedra Radiokomunikacji, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja

Wariant tytułu

EN Signals with continuous phase modulation in multiuser systems, with iterative detection

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa (Rozprawa habilitacyjna)

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2017

Liczba stron

130

ISBN

978-83-7775-462-7

ISSN

0551-6528

Katalog

xx004085377

Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 541

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80