Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Sygnały z ciągłą modulacją fazy w systemach z wieloma użytkownikami, z detekcją iteracyjną

Autorzy

[ 1 ] Katedra Radiokomunikacji, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.3] Informatyka techniczna i telekomunikacja

Wariant tytułu

EN Signals with continuous phase modulation in multiuser systems, with iterative detection

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2017

Liczba stron

130

ISBN

978-83-7775-462-7

ISSN

0551-6528

Katalog

xx004085377

Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 541

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80,0