Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Historia przepraw mostowych na Odrze w pobliżu Siekierek

Autorzy

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2018

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2018

Liczba stron

90

ISBN

978-83-7775-489-4

Opublikowano w

Seria: Archiwum Mostownictwa w Polsce

Numer w serii

z. 2

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20