Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Evaluation of Thermal Radiance of Clear Sky Models

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ E ] pracownik emerytowany

Wariant tytułu

PL Analiza równań opisujących zjawisko długofalowego promieniowania nieboskłonu

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Rocznik: 2018 | Tom: T. 49 | Numer: nr 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • clear sky temperature
  • clear sky emissivity
  • radiation heat transfer coefficient
Strony (od-do)

20 - 25

DOI

10.15199/9.2018.1.4

Punktacja MNiSW / czasopismo

10 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]