Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Krystalizacja przestrzenno-społeczna śródmiejskich przestrzeni kulturowych jako czynnik wzrostu atrakcyjności miasta

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2011

Published in

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych / Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Journal year: 2011 | Journal volume: vol. 7

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • rewitalizacja
  • śródmieścia
  • przestrzenie publiczne
  • wartości kulturowe
  • funkcje kulturotwórcze
EN
  • revitalization
  • downtown area
  • public space
  • cultural values
  • cultural functions
Pages (from - to)

46 - 62

URL

http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TArch7/06Pazder.pdf

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.