Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Spectroscopic properties of diketopyrrolopyrrole derivatives with long alkyl chains

Autorzy

[ 1 ] Institute of Molecular Physics, Polish Academy of Sciences, Poznań, Poland | [ 2 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Journal of Luminescence

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 185

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Diketopyrrolopyrrole
  • Vibrational spectra
  • UV–Vis spectra
  • Fluorescence
  • DFT
Data udostępnienia online

18.01.2017

Strony (od-do)

219 - 227

DOI

10.1016/j.jlumin.2017.01.019

URL

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231316311711?via%3Dihub

Punktacja MNiSW / czasopismo

35 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

2,732