Processing may take a few seconds...

Book


Title

Puzzel 2017 : postępy nauk technicznych i ścisłych

Editors

Year of publication

2017

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Wrocław, Polska

Publisher name

Oskar Uchański

Date of publication

2017

Number of pages

559

ISBN

978-83-937278-4-1

URL

http://puzzel.plusuj.pl/publikacje/

Chapters
Kolczaste torebki kasztanowca zwyczajnego jako adsorbenty jonów niklu z roztworów wodnych (p. 123-132)
Amidowe, estrowe i eterowe pochodne pirydyny jako ekstrahenty jonów miedzi(II) z roztworów wodnych (p. 133-139)
Pochodne pirydyny jako skuteczne ekstrahenty jonów żelaza z roztworów wodnych (p. 140-148)
Zastosowanie sorbentu polimerycznego impregnowanego pirydynoketoksymem w procesie usuwania jonów metali (p. 149-157)
Ekstrakcja jonów miedzi(II) N’-hydroksy-N-alkilopirydynokarboksyimidoamidami (p. 158-164)
Czwartorzędowe sole pirydynowe – właściwości i zastosowanie (p. 165-171)
Synteza nowych hydrofobowych soli pirydyniowych (p. 172-177)
Alkilo-1,X-bis(decylodimetyloamoniowe) herbicydowe ciecze amoniowe (p. 185-193)
Morfoliniowe ciecze jonowe z anionem herbicydowym (p. 194-204)
Synteza i właściwości esterquatów amoniowych z anionem karboksylanowym (p. 205-215)
Poli(ciecze jonowe) – synteza oraz zastosowanie w procesie flokulacji (p. 216-222)
Wpływ składu fazy organicznej na proces ekstracji jonów Cu(II) oksymem 1-(2-pirydylo)tridekan-1-onu (p. 230-235)
Degradacja ibuprofenu w warunkach testu statycznego z osadem czynnym w zależności od temperatury prowadzenia procesu (p. 236-241)
Identyfikacja i oznaczanie wybranych terpenów w tymianku i rozmarynie techniką LC-MS/MS (p. 270-276)
Conference

VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2017, 1-2.04.2017, Wrocław, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.