Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Pochodne pirydyny jako skuteczne ekstrahenty jonów żelaza z roztworów wodnych

Autorzy

[ 1 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

140 - 148

URL

http://puzzel.plusuj.pl/wp-content/uploads/2017/09/Puzzel-2017-Monografia-for-web.pdf

Książka

Puzzel 2017 : postępy nauk technicznych i ścisłych

Zaprezentowany na

VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2017, 1-2.04.2017, Wrocław, Polska

Punktacja MNiSW / rozdział

5