Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Seasonal Variation of the Calcifying Green Alga Phacotus Lenticularis (Ehrenb.) Stein in Water Bodies under Human Influence (Mid-Western Poland)

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Limnological Review

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 18 | Numer: iss. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • green algae
  • Phacotus lenticularis
  • lorica
Strony (od-do)

83 - 89

DOI

10.2478/limre-2018-0009

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

12 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]