Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Znaczenie jakości przestrzeni w kontekście starzejącego się społeczeństwa

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The Quality of Space in the Context of Ageing Societies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • starzejące się społeczeństwo
  • jakość przestrzeni
  • jakość życia
  • projektowanie uniwersalne
  • dostępność
EN
  • ageing society
  • the quality of life
  • universal design
  • accessibility
  • ageless
Pages (from - to)

1 - 10

Book

Starzenie się ludności jako wyzwanie XXI wieku : ujęcie interdyscyplinarne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.