Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Technology in Health Care Facilities and Environment of the Patient

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

abstrakt

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

88 - 89

Książka

Technological Drive from Past to Future? 50 Years of ICOHTEC. The 45 th ICOHTEC Symposium : the Book of Abstracts

Zaprezentowany na

Technological Drive from Past to Future? 50 Years of ICOHTEC The 45 th ICOHTEC Symposium, 17-21.06.2018, Saint- Étienne, France