Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Aktualne problemy w inżynierii i ochronie atmosfery : praca zbiorowa

Redaktorzy

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Wrocław, Polska

Wydawca

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Wrocławska

Data opublikowania

2018

Liczba stron

237

ISBN

978-83-7493-020-8

Rozdziały
Stężenia tlenku węgla i tlenku azotu ze spalania peletów z agrobiomasy w palenisku korytkowym kotła o mocy 25 kW (s. 166-173)