Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Stężenia tlenku węgla i tlenku azotu ze spalania peletów z agrobiomasy w palenisku korytkowym kotła o mocy 25 kW

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

EN Concentrations of carbon monoxide and nitric oxide during the combustion of agricultural biomass pelletsin a horizontial-feed furnace of a 25kW boiler

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • biomasa
  • spalanie
  • emisja
  • kocioł
Strony (od-do)

166 - 173

Książka

Aktualne problemy w inżynierii i ochronie atmosfery : praca zbiorowa

Punktacja MNiSW / rozdział

20