Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2018 roku

Redaktorzy

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Wrocław, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg Oddział we Wrocławiu

Data opublikowania

2018

Liczba stron

126

ISBN

978-83-63626-09-9

ISSN

1898-8679

Opublikowano w

Seria: Zastosowania Ergonomii

Rozdziały
Ewolucja form pracy i jej konsekwencja - humanizacja techniki (s. 13-21)