Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Ewolucja form pracy i jej konsekwencja - humanizacja techniki

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

13 - 21

Książka

Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2018 roku

Punktacja MNiSW / rozdział

5