Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Inżynieria wytwarzania

Editors

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska

Year of publication

2012

Book type

conference proceedings

Publication language

polish

Place

Kalisz, Polska

Publisher name

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Wydawnictwo Uczelniane

Date of publication

2012

ISBN

978-83-60137-51-2

Chapters
Zastosowanie kompozytów jedno-polimerowych jako materiałów konstrukcyjnych (p. 9-18)
Ocena właściwości reologicznych stopionych polimerów w warunkach intensywnego ścinania z wykorzystaniem reologii in-line (p. 25-30)
Zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) jako metody oceny procesu sieciowania żywicy epoksydowej (p. 31-36)
Ocena skuteczności nukleacji izotaktycznego polipropylenu na podstawie badań skaningowej kalorymetrii różznicowej (p. 49-54)
Badania parametrów procesu zagęszczania i uplastyczniania naturalnych polimerów (p. 69-74)
Zastosowanie pneumatycznych przetworników długości pomiarów wielkości geometrycznych (p. 81-86)
Conference

IV Międzyuczelniane Seminarium Studenckich Kół Naukowych i Studiów Doktoranckich, 29-30.11.2012, Kalisz, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.