Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Były pracownik Politechniki Poznańskiej

Marian Dudziak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki

Artykuły (17)

Rozdziały (8)

Książki (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (10)

Recenzje rozpraw doktorskich (10)

Recenzje prac dyplomowych (5)

Wyniki (4)