Processing may take a few seconds...

Article


Title

Analiza typów innowacji wdrażanych w mikroprzedsiębiorstwach

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2010

Published in

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

Journal year: 2010 | Journal number: nr 51

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

285 - 291

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.