Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Charakterystyczne cechy krzywych obciążenia odbiorców zaliczanych do gospodarstw domowych

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Speciffic features of load curves for the house-hold type consumers

Year of publication

2012

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2012 | Journal number: Issue 70

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • krzywe obciążenia elektrycznego
  • sieć niskiego napięcia
  • pobór energii elektrycznej
  • taryfa G11
  • taryfa G12
  • obciążenia elektryczne grup odbiorców
Abstract

PL W artykule przedstawiono wyniki analizy krzywych obciążenia odbiorców zasilanych z sieci niskiego napięcia i zaliczanych do grupy gospodarstw domowych. W badaniach oceniono wpływ czasu zachodu słońca oraz temperatury powietrza na krzywe obciążenia elektrycznego i na tej podstawie określono specyficzne cechy grafików wydzielonych grup odbiorców. Opracowano także odpowiednie modele uwzględniające wpływ badanych czynników na pobór energii elektrycznej.

EN In the paper, the results of analysis of the load curves for the household-type consumers fed from the LV electric power network are presented. In the study, the influence of the sunset time and ambient temperature on the electric load curves has been assessed and, consequently, then the specific features of the graphs for the allocated consumer groups have been defined. Also, suitable models considering the impact of the observed factors on the electrical energy consumption have been developed.

Pages (from - to)

51 - 58

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.