Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Finding Unexplainable Triples in an RDF Graph

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • ontology learning
  • explanation
  • RDF
  • OWL 2 RL
Strony (od-do)

3 - 7

DOI

10.1007/978-3-319-98192-5_1

URL

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-98192-5_1

Książka

The Semantic Web: ESWC 2018 Satellite Events : ESWC 2018 Satellite Events Heraklion, Crete, Greece, June 3–7, 2018 Revised Selected Papers

Zaprezentowany na

15th Extended Semantic Web Conference, ESWC 2018, 3-7.06.2018, Heraklion, Greece

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20

Punktacja MNiSW / konferencja (CORE)

140