Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Jędrzej Potoniec

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

jedrzej.potoniec@put.poznan.pl

Telefon

61 665 30 26

PBN ID

3936304

ResearcherID

C-2531-2013

ORCID

0000-0002-6115-6485

Google Scholar

Z-hEFe0AAAAJ&hl=pl&oi=ao

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Rozdziały (14)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS