Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Nasze stulecie. Nauka dla obronności

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2018

Liczba stron

666

ISBN

978-83-7775-510-5

Rozdziały
Model zadania lotniczego w systemie lotnictwa taktycznego (s. 123-124)
Analiza wpływu niewystarczającej ilości snu na poprawność wykonania zadań przez pilota (s. 137-138)
Liposomy z cieczy jonowych - struktury magazynujące CO2 (s. 139-152)
Wyznaczanie parametrów powłoki ceramicznej łopatki w funkcji obciążenia termicznego (s. 167-183)
Dobór grubości powłoki ochronnej dla łopatek turbiny gazowej (s. 215-219)
Analiza możliwości implementacji metod oceny ryzyka w transporcie lotniczym (s. 221-222)
Analiza porównawcza właściwości fizykochemicznych paliw ciekłych stosowanych w lotnictwie (s. 253-262)
System łączności o dużej przepływności dla bezzałogowych platform powietrznych działających w środowisku miejskim (s. 323-335)
Możliwości wpływania na bezpieczeństwo w lotnictwie ogólnym (s. 355-356)
Metodyka obliczania ocen sędziowskich w ramach zawodów akrobacji szybowcowej (s. 361-362)
Wpływ procedur przedstartowych na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych (s. 365-366)
Propozycja kryteriów oceny lokalizacji obiektów do składowania niebezpiecznych materiałów wybuchowych (s. 367-373)
Badania stanu pilota z wykorzystaniem symulatora lotu CKAS MotionSim5 (s. 375-376)
Potencjał Instytutu Silników Spalinowych i Transportu w aspekcie obronności i bezpieczeństwa (s. 377-406)
Ilościowe charakterystyki zdarzeń wypadkowych samolotów wielozadaniowych F-16 (s. 445-446)
Analiza ryzyka zagrożeń w systemie utrzymania samolotów F-16 z wykorzystaniem metody Bow-Tie (s. 447-448)
Plany Bezpieczeństwa Wody jako element zarządzania kryzysowego (s. 449-450)
Zastosowanie matematycznych modeli sieci wodociągowych w realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem (s. 451-452)
Polskie symulatory lotu w lotnictwie Sił Zbrojnych RP (s. 459-484)
System szkolenia sprawdzającego pilotów dla potrzeb lotnictwa transportowego (s. 485-504)
Metodyka wyznaczania położenia środka ciężkości na przykładzie sześcionożnego bimorficznego robota kroczącego (s. 525-538)
Analiza uszkodzeń samolotów wielozadaniowych F-16 pod kątem okoliczności ich wykrycia (s. 547-553)
Zastosowanie hangarów typu lekkiego w Siłach Zbrojnych RP (s. 569-577)
Rozwijanie umiejętności miękkich jako metoda na poprawienie efektywności zarządzania zasobami załogi CRM (s. 609-610)
Konferencja

Konferencja Naukowo-Techniczna „Nasze stulecie. Nauka dla obronności”, 2-3.09.2018, Poznań, Polska