Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Zastosowanie matematycznych modeli sieci wodociągowych w realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • system zaopatrzenia w wodę
  • modelowania hydrauliczne
  • Plany Bezpieczeństwa Wody
Pages (from - to)

451 - 452

Book

Nasze stulecie. Nauka dla obronności

Presented on

Konferencja Naukowo-Techniczna : Nasze stulecie. Nauka dla obronności, 2-3.09.2018, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.