Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Numerical study of dynamic properties of fractional viscoplasticity model

Autorzy

[ 1 ] Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Symmetry

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 10 | Numer: no. 7

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Data udostępnienia online

13.07.2018

Strony (od-do)

282-1 - 282-17

DOI

10.3390/sym10070282

URL

https://www.mdpi.com/2073-8994/10/7/282

Uwagi

Article Number: 282

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

30 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

2,143