Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Wojciech Sumelka

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Analizy Konstrukcji

E-mail

wojciech.sumelka@put.poznan.pl

Telefon

61 647 59 23

ORCID

0000-0002-8317-748X

ResearcherID

E-7141-2013

Google Scholar

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=qjjqglYAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (76)

Rozdziały (10)

Książki (2)

Raporty (15)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (3)

Promotorstwo prac dyplomowych (9)

Recenzje prac dyplomowych (7)

Wyniki (2)