Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Grafiki obciążenia elektrycznego profili standardowych dla odbiorców zaliczanych do grupy gospodarstw domowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.9] Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

EN Graphs of standard profiles of electric load for household-type consumers

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2018 | Numer: Issue 94

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • profil standardowy
  • wschód i zachód słońca
  • wpływ czynników zewnętrznych
Streszczenie

PL W artykule zostaną zaprezentowane wybrane wyniki badań profili standardowych dla odbiorców indywidualnych, rozliczających się za energię elektryczną według grup taryfowych G. W analizie uwzględniono profile dla trzech lat ich opracowania (2014, 2015, 2017). Bazą dla przedmiotowych badań jest ogólnodostępna informacja o profilach standardowych zamieszczona na stronach internetowych ENEA Operator Sp. z o.o. W świetle doniesień medialnych o planowanej zmianie dotyczącej przyjętych godzin wschodu i zachodu Słońca (zachowanie czasu letniego przez cały rok) odniesiono się także do wpływu takiej zmiany na grafik obciążenia badanych odbiorców. Badania przeprowadzono na przygotowanych do tego celu autorskich narzędzi informatycznych zaprojektowanych w arkuszu kalkulacyjnym.

EN In the paper, chosen results of the research work on the standard profiles for individual consumers accounted for electric energy according to the G tariff groups shall be presented. In analysis, the profiles reported for three years (2014, 2015, 2017) has been considered. A readily available information on standard profiles published on the ENEA Operator Company Ltd websites was the source of data. Regarding the would-be extension of the Daylight saving time (DST) all around the year and the resulting change in the assumed sunset and sunrise times, the impact of such a change on the electric load graph in the considered consumer group has been assessed. In the work, the purposededicated IT tools developed in the calculation sheet have been used.

Strony (od-do)

99 - 110

DOI

10.21008/j.1897-0737.2018.94.0009

Zaprezentowany na

Computer Applications in Electrical Engineering 2018, 23-24.04.2018, Poznań, Polska

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

9,0