Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Transactions on Computer Applications in Electrical Engineering. XIV Conference ZKwE'09

Editors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

PL Materiały XIV Konferencji Naukowo-Technicznej : Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice, Poznań 20-22 kwietnia 2009

Additional title

EN XIV Conference Computer Applications in Electrical Engineering

Year of publication

2009

Book type

conference proceedings

Publication language

english

Place

Poznań, Poland

Publisher name

Poznan University of Technology

Publisher name from the Ministry list

Politechnika Poznańska

Date of publication

2009

Number of pages

449

ISBN

978-83-89333-24-7

Catalog

xx001377699

Chapters
Analiza wpływu prądów wirowych na nieustalone zjawiska cieplne w transformatorze impulsowym (p. 21-22)
Konduktancja anody pierścieniowej w ochronie katodowej naziemnych zbiorników (p. 25-26)
Loss of information in system of magnetic field and electric circuit coupling (p. 31-32)
Obliczanie rozkładu gęstości prądu w trójfazowych torach wielkoprądowych o geometrycznej asymetrii (p. 37-38)
Korekta punktu nominalnego parametrów układu oparta na sztucznej sieci neuronowej dynamicznej - część 1 (p. 75-76)
Informatyczne aspekty losowości narażeń (p. 83-84)
Wpływ rozproszonych źródeł energii elektrycznej na pracę systemu elektroenergetycznego (p. 97-98)
Zastosowanie metody minimalnych przekrojów do oceny zawodności zasilania (p. 109-110)
Wpływ reaktancji zerowej transformatora potrzeb własnych i asymetrii doziemnej na wynik działania systemu RSB-MPZ (p. 117-118)
Systemy zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej (p. 121-122)
Aplikacja systemu bilingowego handel max na terenie Energa S.A. (p. 123-124)
Analiza profili obciążenia odbiorców rozliczanych według taryfy G12 przy wykorzystaniu arkusza EXEL (p. 125-126)
Elektrownie wodne a jakość generowanej energii elektrycznej na przykładzie MEW Dobrzyca (p. 133-134)
Komputerowo wspomagana analiza zasobów energetycznych wiatru (p. 135-136)
Zastosowanie podobieństwa do określania wartości wybranych parametrów elektrowni wiatrowych (p. 137-138)
Wybrane zagadnienia z zakresu współpracy elektrowni wiatrowych z magazynami energii (p. 139-140)
Modelowanie i badanie układów elektrowni gazowych i gazowo-parowych (p. 143-144)
Efektywność ekonomiczna źródeł energii elektrycznej wykorzystujących gaz ziemny (p. 145-146)
Media transmisyjne w technologii magistralnej KNX (p. 151-152)
Dobór rozdzielnic niskiego napięcia z wykorzystaniem techniki cyfrowej (p. 153-154)
Analiza prądów zwarciowych w rozdzielniach elektroenergetycznych WN i NN za pomocą statystyczno-probabilistycznego modelu symulacyjnego (p. 155-156)
Wpływ rzędu funkcji falkowej wykorzystywanej w procesie usuwania szumów z sygnałów emisji akustycznej na wybrane parametry widma częstotliwościowego (p. 167-168)
Joint UHF/AE of partial discharges detection and recognition (p. 169-170)
Impulsy prądu spowodowane przemieszczaniem się mikrocząsteczek w próżniowych i gazowych wysokonapięciowych układach izolacyjnych (p. 171-172)
Analiza skuteczności sterowania rozkładem pola elektrycznego w mufach kablowych (p. 173-174)
Analiza współczynnika emisji promieniowania podczerwonego powierzchni transformatorów energetycznych (p. 175-176)
Badania modelowe rozkładu indukcji pola magnetycznego między elektrodami sterującymi łukiem elektrycznym (p. 177-178)
Badania modelowe rozkładu indukcji pola magnetycznego między elektrodami sterującymi łukiem elektrycznym (p. 181-182)
Symulacje przekształtników energoelektronicznych w trybie czasu rzeczywistego (p. 183-184)
Zastosowanie zasady transmisji bez zniekształceń do sterowania cyfrowego niezależnym energoelektronicznym źródłem napięcia (p. 191-192)
Zastosowanie filtru Kalmana do sterowania układami aktywnej kompensacji równoległej (p. 195-196)
Modelowanie i realizacja cyfrowego układu sterowania falownikiem napięcia w oparciu o system uruchomieniowy ALS-MOD21K (p. 203-204)
Energy saving control of tram vehicles at traffic delay liquidation (p. 211-212)
Power balance of a solar vehicle in unsteady motion (p. 213-214)
A choice of a battery of a solar vehicle moving with unsteady motion (p. 215-216)
Wyznaczanie i weryfikacja modeli matematycznych w procesie oceny stanu modułu fotowoltaicznego (p. 223-224)
Specyfika algorytmizacji i programowania syntezy magnetoelektrycznych silników bezkomutatorowych (p. 229-230)
Wybrane zagadnienia współpracy maszyny synchronicznej i grupy niesymetrycznych odbiorników w sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia zakładu przemysłowego (p. 243-244)
Wybrane zagadnienia użytkowania trójfazowych silników indukcyjnych niskiego napięcia przy zasilaniu jednofazowym (p. 245-246)
Zastosowanie algorytmu genetycznego do kształtowania charakterystyki statycznej aktuatora o ruchu liniowym (p. 251-252)
Odporna regulacji prędkości obrotowej o dwóch stopniach swobody z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych (p. 257-258)
Zastosowanie zmodyfikowanej metody roju cząstek w optymalnym projektowaniu elektromagnetycznych elementów wykonawczych (p. 261-262)
Zastosowanie zmodyfikowanej metody roju cząstek w optymalnym projektowaniu elementu wykonawczego automatyki (p. 261-262)
Regulacja prędkości z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej w napędzie ze sprężystością (p. 285-286)
Linearyzacja przez sprzężenie zwrotne manipulatora o dwóch stopniach swobody (p. 289-290)
Identyfikacja momentu tarcia w napędzie bezpośrednim metodą optymalizacji rojem cząstek (p. 291-292)
Zastosowanie algorytmów inspirowanych biologicznie do rozwiązania zagadnienia odwrotnego kinematyki (p. 293-294)
Wpływ zewnętrznego pola magnetycznego na dokładność pomiaru licznikiem energii elektrycznej (p. 301-302)
Programowalne sterowanie urządzeniami elektrycznymi (p. 309-310)
O iluminacji dominant architektonicznych (p. 313-314)
Wizualizacje komputerowe iluminacji obiektów (p. 315-316)
Systemy oświetlania hal fabrycznych w przemyśle samochodowym (p. 317-318)
Obliczanie krzywej profilowej odbłyśnika zwierciadlanego o symetrii obrotowej (p. 319-320)
Zastosowanie diod LED w oświetleniu ulicznym (p. 323-324)
Pomiary strumienia świetlnego wykonywane przy pomocy mini-spektrometru z matrycą CCD (p. 325-326)
Badanie parametrów fotometrycznych i kolorymetrycznych wybranego typu lamp metalohalogenkowych (p. 327-328)
Ocena efektywności metody śledzenia promienia odwrotnego w zastosowaniu do symulacji radiacyjnej wymiany ciepła w ośrodkach aktywnych (p. 331-332)
Dobór parametrów ogniwa Peltiera w układach chłodzenia diod elektroluminescencyjnych dużej mocy (p. 333-334)
Projekt układu automatycznej regulacji ostrości obiektywów stałoogniskowych (p. 361-362)
Aplikacja LabVIEW do symulacji przetwornika cyfrowo-analogowego z siecią rezystorów o wartościach wagowych (p. 377-378)
Analiza efektywności energetycznej oświetlenia parkingów (p. 405-406)
Projekt instalacji elektrycznej wiejskiej szkoły podstawowej (p. 413-414)
Komputerowe wspomaganie zarządzania czasem pracy (p. 417-418)
Personalizacja witryn internetowych z wykorzystaniem architektury WebParts (p. 419-420)
Conference

XIV Conference ZKwE'09 : Computer Applications in Electrical Engineering, 20-22.04.2009, Poznań, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.