Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Doświadczenia z badań odbiorczych i eksploatacyjnych linii kablowych wysokiego napięcia

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.9] Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

EN Experiences from acceptance and exploitation tests of high voltage cable lines

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Przegląd Elektrotechniczny

Rocznik: 2018 | Tom: R. 94 | Numer: nr 10

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • kable elektroenergetyczne przesyłowe
 • badania odbiorcze
 • diagnostyka
 • napięcie przemienne tłumione
 • wyładowania niezupełne
 • lokalizacja defektów
 • ocena stanu
 • nowoczesne metody badawcze i diagnostyczne
EN
 • transmission power cables
 • after-laying testing
 • diagnostic testing
 • damped AC voltage
 • partial discharges
 • defect localization
 • condition assessment
 • modern testing and diagnosis
Strony (od-do)

33 - 36

DOI

10.15199/48.2018.10.07

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

14 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]