Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Analysis and diagnostics of turbine jet engine RD-33 damage

Autorzy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

abstrakt

Język publikacji

angielski

Książka

Air Traffic Engineering International Scientific Conference

Zaprezentowany na

Inżynieria Ruchu Lotniczego : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 17-18.04.2018, Warszawa, Polska