Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Zagadnienia mechaniki precyzyjnego frezowania narzędziami monolitycznymi

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2018

Liczba stron

144

ISBN

978-83-7775-511-2

Katalog

to20181112

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80