Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Budownictwo szpitalne : oddziały pediatryczne jako wyzwanie dla inwestorów : monografia

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Data opublikowania

2018

Liczba stron

131

ISBN

978-83-64246-99-9

Rozdziały
Jakość wody w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej w zastosowaniu do oddziałów pediatrycznych (s. 59-78)
Klimatyzacja oddziału onkologii, hematologii i transplantologii pediatrycznej - studium przypadku (s. 79-88)
Psychologiczne, architektoniczne i konstrukcyjne tendencje projektowania szpitali z oddziałami dziecięcymi (s. 109-121)
Konferencja

VI Ogólnopolska konferencja "Budownictwo szpitalne", 11.10.2018, Poznań, Polska