Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Klimatyzacja oddziału onkologii, hematologii i transplantologii pediatrycznej - studium przypadku

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

79 - 88

Książka

Budownictwo szpitalne : oddziały pediatryczne jako wyzwanie dla inwestorów : monografia

Zaprezentowany na

VI Ogólnopolska konferencja "Budownictwo szpitalne", 11.10.2018, Poznań, Polska

Punktacja MNiSW / rozdział

5