Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Zastosowanie bezkontaktowych czujników pojemnościowych w badaniach i diagnostyce wysokonapięciowych układów izolacyjnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.9] Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2018

Liczba stron

194

ISBN

978-83-7775-505-1

ISSN

0551-6528

Katalog

xx004443964

Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 542

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80,0