Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Krzysztof Walczak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa habilitacyjna  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Elektroenergetyki

E-mail

krzysztof.walczak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 97

ORCID

0000-0002-0722-9495

ResearcherID

F-7748-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (19)

Rozdziały (13)

Książki (1)

Raporty (25)

Rozprawa habilitacyjna

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (108)

Recenzje prac dyplomowych (144)

Wyniki (1)