Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Zastosowanie wibroakustyki w diagnostyce podobciążeniowego przełącznika zaczepów

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

EN Application vibroacoustic in the diagnosis of on-load tap changer

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Przegląd Elektrotechniczny

Rocznik: 2018 | Tom: R. 94 | Numer: nr 10

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • diagnostyka
  • podobciążeniowy przełącznik zaczepów
  • wibroakustyka
  • pomiar czasów własnych
EN
  • diagnosis
  • on-load tap changer
  • vibro-acous tics
  • winding resistance measurement
Strony (od-do)

126 - 129

DOI

10.15199/48.2018.10.29

URL

http://pe.org.pl/articles/2018/10/29.pdf

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

14 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]