Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Jarosław Gielniak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Elektroenergetyki

E-mail

jaroslaw.gielniak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 24

ORCID

0000-0001-6885-1416

ResearcherID

F-8895-2014

Google Scholar

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=NU-CmEQAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F456b34_8rDsDLOPd-xZQGegvKexwIysujqXXYCYjhf_yY7hqItcxLShDG0ik2jIiwvKssMpRHzD2g-Cv5POxzNmZAmlQ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (18)

Rozdziały (6)

Raporty (63)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (84)

Recenzje prac dyplomowych (84)

Wyniki (1)