Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analiza rozkładu pola elektrycznego w wybranych fragmentach układu izolacyjnego transformatora energetycznego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

EN The analysis of electric field in chosen parts of power transformer insulating system

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Przegląd Elektrotechniczny

Rocznik: 2018 | Tom: R. 94 | Numer: nr 10

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • pole elektryczne
  • symulacje
  • Comsol
EN
  • electric field
  • modeling
  • simulations
  • Comsol
Strony (od-do)

195 - 198

DOI

10.15199/48.2018.10.45

URL

http://pe.org.pl/articles/2018/10/45.pdf

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

14 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]