Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Planowanie zrównoważonego rozwoju systemu gazowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.9] Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Lublin, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Kaprint

Data opublikowania

2017

Liczba stron

166

ISBN

978-83-943382-2-0

Katalog

xx003937992

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

20