Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wyznaczniki trwałości betonu w obiektach oczyszczania ścieków

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Przegląd Budowlany

Rocznik: 2018 | Numer: nr 7-8

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

68 - 73

Punktacja MNiSW / czasopismo

5 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]