Processing may take a few seconds...

Article


Title

Wyznaczniki trwałości betonu w obiektach oczyszczania ścieków

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Year of publication

2018

Published in

Przegląd Budowlany

Journal year: 2018 | Journal number: nr 7-8

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

68 - 73

Points of MNiSW / journal

5.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

5.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.