Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Modern design of light steel facades in normal and fire conditions

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

E3S Web of Conferences

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 49

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

00094-1 - 00094-10

DOI

10.1051/e3sconf/20184900094

URL

https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/24/e3sconf_solina2018_00094.pdf

Uwagi

Article Number: 00094

Zaprezentowany na

SOLINA 2018 - VII Conference SOLINA Sustainable Development: Architecture - Building Construction - Environmental Engineering and Protection Innovative Energy-Efficient Technologies - Utilization of Renewable Energy Sources, 19-23.06.2018, Polańczyk, Polska

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

15 [Przepisy wprowadzające ustawę [...] Art. 324.2a]