Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Budownictwa

E-mail

katarzyna.rzeszut@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 97

ResearcherID

L-9712-2014

ORCID

0000-0002-7134-608X

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=E-VncmEAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (15)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (26)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (3)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska