Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Budownictwa

E-mail

katarzyna.rzeszut@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 97

ORCID

0000-0002-7134-608X

ResearcherID

L-9712-2014

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=E-VncmEAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (17)

Rozdziały (26)

Książki (3)

Rozprawa doktorska