Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut

PBN ID

918803

ResearcherID

L-9712-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (22)

Legenda:  Indeksowane w WoS