Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Porównanie struktur regulacyjnych dla napędu bezpośredniego z silnikiem PMSM ze zmiennym momentem bezwładności i obciążenia

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wariant tytułu

EN Comparison of control structures for direct drive with PMSM motor with variable inertia and load torque

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Przegląd Elektrotechniczny

Rocznik: 2018 | Tom: R. 94 | Numer: nr 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • napęd bezpośredni
  • regulator neuronowy
  • MFC
  • MRAC
EN
  • direct drive
  • neural controller
  • MFC
  • MRAC
Strony (od-do)

133 - 138

DOI

10.15199/48.2018.05.23

URL

http://pe.org.pl/articles/2018/5/23.pdf

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

14 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]