Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Mosty zespolone stalowo-betonowe : zasady projektowania wg PN-EN 1994-2

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

Data opublikowania

2016

Liczba stron

371

ISBN

978-83-206-1959-1

Katalog

xx003597099