Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Arkadiusz Madaj

PBN ID

1480705

ResearcherID

I-4841-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (12)

Legenda:  Indeksowane w WoS