Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Arkadiusz Madaj

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Inżynierii Lądowej

E-mail

arkadiusz.madaj@put.poznan.pl

Telefon

61 647 58 30

ORCID

0000-0002-6617-6290

ResearcherID

I-4841-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (37)

Rozdziały (13)

Książki (5)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)