Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Study on the use of ultra-lightweight cement composite for enhancing fire performance of concrete filled tubular columns

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • concrete-filled tubular columns
  • high temperature properties
  • cenosphere
  • lightweight concrete
  • fire resistance
  • finite element analysis
Strony (od-do)

585 - 592

URL

https://www.researchgate.net/publication/325416491_Study_on_the_use_of_ultra-lightweight_cement_composite_for_enhancing_fire_performance_of_concrete_filled_tubular_columns

Książka

Structures in Fire SiF’2018 : 10th International Conference on Structures in Fire Belfast, United Kingdom 6-8 June 2018

Zaprezentowany na

10th International Conference on Structures in Fire SiF’2018, 6-8.06.2018, Belfast, United Kingdom

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / rozdział

5