Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wykorzystanie metod spektroskopii optycznej do badania porządku orientacyjnego ciekłych kryształów z atomami fluoru

Autorzy

[ 1 ] Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.6 Nauki fizyczne

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

71 - 74

Książka

Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa

Zaprezentowany na

XI Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 26-28.06.2018, Lublin, Polska

Punktacja MNiSW / rozdział

20