Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa

Redaktorzy

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Lublin, Polska

Wydawca

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Data opublikowania

2018

Liczba stron

671

ISBN

978-83-945225-4-4

Rozdziały
Wykorzystanie metod spektroskopii optycznej do badania porządku orientacyjnego ciekłych kryształów z atomami fluoru (s. 71-74)
Izomeria konformacyjna i tautomeria molekuły meloksykamu (s. 332-335)
Obliczenia DFT dla molekuł podlegających izomeryzacji i tautomeryzacji (s. 336-339)
Spektroskopia związków cefuroksymu : podejście teoretyczne i eksperymentalne (s. 340-343)
Badania poziomu przenikania przez skóre aktywnych substancji medycznych metodą mikroskopii ramanowskiej i fluorescencyjnej (s. 351-361)