Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Nadmierne zwisy linii WN jako przyczyna awarii w systemach elektroenergetycznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

EN Excessive HV line sags as a cause of failures in power systems

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Przegląd Elektrotechniczny

Rocznik: 2018 | Tom: R. 94 | Numer: nr 10

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • awaria systemowa
  • analiza ryzyka
  • bezpieczeństwo energetyczne
  • zwis
EN
  • power system failure
  • risk analysis
  • power system security
  • power line sag
Strony (od-do)

143 - 147

DOI

10.15199/48.2018.10.33

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

14 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]