Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Daria Złotecka

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Elektroenergetyki

E-mail

daria.zlotecka@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 75

PBN ID

3991802

ResearcherID

O-9510-2016

ORCID

0000-0003-0461-7633

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Rozdziały (6)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS