Processing may take a few seconds...

Article


Title

Projektowanie i realizacja betonowych obiektów oczyszczalni ścieków w świetle norm PN-EN

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2012

Published in

Materiały Budowlane

Journal year: 2012 | Journal number: nr 12

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

7 - 10

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.